GIS MAP SQUARE

MAP SQUARE je výkonná webová aplikace pro zobrazování mapových podkladů se sadou nástrojů pro práci s mapou. Nespornou výhodou aplikace je možnost on-line připojení k databázi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pomocí služby WSDP (webové služby dálkového přístupu). Uživatelé tak získávají možnost přístupu k aktuálním informacím z katastru nemovitostí včetně výpisu a tisku kompletních listů vlastnictví, opisů katastrálních map apod.

PASPORTIZACE A EVIDENCE HŘBITOVA

Součástí mapového portálu MAP SQURE, ale i samostatně může být dodán modul pro evidenci hřbitova. Modul umožňuje klasickou evidenci hrobových míst (typy hrobů, nájemce, zesnulé…), automaticky počítá výši nájemného, generuje nájemní smlouvy, hlídá vypršení nájmu. V grafické části lze zobrazit zaměřená hrobová místa včetně výměr a fotografií náhrobků, zvýraznění volných hrobových míst a to i v části mapového portálu určené pro veřejnost.

PASPORTIZACE A EVIDENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Modul VO pro mapový portál MAP SQUARE (dodáván i samostatně) umožní data světelných bodů  VO zobrazit na libovolném mapovém podkladu (katastrální mapa, letecký snímek, mapa města Zabaged apod.). Každý prvek VO získá atributovou tabulku s možností vložení a editace údajů jako jsou plánování revizí, informace o ceně rozvaděče (světelného bodu), informace o životnosti prvku,  informace o údržbě, typ a fotografie svítidla, typ výbojky, předřadníku, typ výložníku, sloupu eventuelně další data dle přání klienta.

MOBILNÍ APLIKACE

Aplikace určená pro zařízení s OS Android (tablety, telefony) umožní přímo v terénu pomocí GPS lokalizovat a následně i s popisem online uložit do databáze mapového portálu libovolný počet bodů. Takto je možné velmi snadno pasportizovat například městský mobiliář, veřejnou zeleň apod.

GPS monitoring

Společnost DAMA system nabízí zajištění GPS monitoringu pohybu vozidel. Při zakoupení GPS zařízení získáte přístup do mapové aplikace, kde snadno zjistíte polohu Vašeho vozidla pomocí webového rozhraní z libovolného místa. Samozřejmostí je generování automatické knihy jízd.