MOBILNÍ APLIKACE

Mobilní sběr dat

Aplikace určená pro zařízení s OS Android (tablety, telefony) umožní přímo v terénu pomocí GPS lokalizovat a následně i s popisem online uložit do databáze mapového portálu libovolný počet bodů. Takto je možné velmi snadno pasportizovat například městský mobiliář, veřejnou zeleň apod..

 

 

 

Aplikace pro techniky veřejného osvětlení

Chcete, aby Váš pasport VO zůstal aktuální? Potřebujete mít okamžitý  přehled nad prováděnými opravami VO? Je to snadné! S naším softwarem pro mobilní zařízení s OS Android (tablet, telefon) přímo v terénu pomocí GPS lokalizujete polohu a zobrazíte světelné body na libovolném mapovém podkladu (ZABAGED, katastrální mapa, ortofoto). Servisní technik vybavený naší aplikací může ihned po opravě provést přímo v terénu záznam o servisu. Servis se automaticky zapíše do pasportu VO.