PASPORTIZACE A EVIDENCE HŘBITOVA

Součástí mapového portálu MAP SQURE, ale i samostatně může být dodán modul pro evidenci hřbitova. Modul umožňuje klasickou evidenci hrobových míst (typy hrobů, nájemce, zesnulé…), automaticky počítá výši nájemného, generuje nájemní smlouvy, hlídá vypršení nájmu. V grafické části lze zobrazit zaměřená hrobová místa včetně výměr a fotografií náhrobků, zvýraznění volných hrobových míst a to i v části mapového portálu určené pro veřejnost.