PASPORTIZACE A EVIDENCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Modul VO pro mapový portál MAP SQUARE (dodáván i samostatně) umožní data světelných bodů  VO zobrazit na libovolném mapovém podkladu (katastrální mapa, letecký snímek, mapa města Zabaged apod.). Každý prvek VO získá atributovou tabulku s možností vložení a editace údajů jako jsou plánování revizí, informace o ceně rozvaděče (světelného bodu), informace o životnosti prvku,  informace o údržbě, typ a fotografie svítidla, typ výbojky, předřadníku, typ výložníku, sloupu eventuelně další data dle přání klienta.

Prvky VO je možno v databázové i v grafické části pasportu třídit a zobrazovat dle libovolného atributu (příkon, datum poslední revize, typ světelného zdroje nebo svítidla apod.). Svítidla je možné také zobrazit podle příslušnosti k rozvaděči či jeho vývodů. Rádi Vám poradíme nebo zpracujeme pasport i generel VO.

Ve veřejné části portálu je možno zobrazit světelné body a na přání klienta zpřístupnit pro občany hlášení poruch svítidel, které automaticky po nahlášení poruchy zašle upozornění o nefunkčním svítidle osobě pověřené servisem VO.