REFERENCE

Obec Střelice

Dodávka a provoz systému MAP SQUARE pro pracovníky stavebního úřadu, údržby města i samosprávu. Mimo standardních mapových podkladů (katastr, ÚPD apod.) jsme pro obec Střelice připravili také doplňkové mapy zimní údržby, mapu kosených ploch a mapy vlastnictví.

Město Tišnov

Dodávka systému MAP SQUARE. Pasportizace hrobových míst a veřejného osvětlení, provoz modulů evidence hrobových míst a pasport VO. Provoz veřejné části mapového portálu.

Město Dolní Kounice

Dodávka a provoz systému MAP SQUARE včetně rozšíření o GPS modul monitorující provoz komunální techniky a vozového parku. Tvorba mapy zimní údržby, mapy vlastnictví a dalších vrstev.

Město Moravský Krumlov

Dodávka a provoz systému MAP SQUARE. Provoz veřejné části mapového portálu.

Město Miroslav

Dodávka a provoz systému MAP SQUARE včetně modulu hlášení poruch veřejného osvětlení. Kompletní řešení pro mobilní servis veřejného osvětlení. Modul pasport veřejného osvětlení.