GIS MAP SQUARE

MAP SQUARE je výkonná webová aplikace pro zobrazování mapových podkladů se sadou nástrojů pro práci s mapou. Nespornou výhodou aplikace je možnost on-line připojení k databázi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pomocí služby WSDP (webové služby dálkového přístupu). Uživatelé tak získávají možnost přístupu k aktuálním informacím z katastru nemovitostí včetně výpisu a tisku kompletních listů vlastnictví, opisů katastrálních map apod.

Systém MAP SQUARE může být provozován na našem serveru bez nutnosti jakékoliv instalace na stanice zákazníků (pouze IE, Firefox, Chrome, atd.), ale stejně tak může být provozován na serverech klienta a dle přání zákazníka upraven či implementován přímo do infrastruktury klienta. 

Výhody GIS MAP SQUARE

  • Neustále aktuální data on-line
  • Provoz bez nutnosti pořízení vlastního speciálního HW
  • Možnost zobrazení neomezeného množství vrstev dle přání klienta (sítě, lesní pozemky, viniční tratě…)
  •  Přístup k aplikaci odkudkoliv z internetu
  • Možnost zajištění přístupu k mapovým podkladům pro veřejnost přímo z Vašeho portálu (zveřejnění územního plánu, nahlížení do KN, plány rozvoje apod.)
  • Online export vybraných grafických dat do formátu .dgn (včetně vygenerování předávacího protokolu)
  • Podpora OGC standardů